AftenSommige mensen worden regelmatig geplaagd door pijnlijke zweertjes in de mond. Deze zweertjes, aften, komen voor bij zowel jongeren als volwassenen. De oorzaak is niet helemaal duidelijk.

Wat zijn aften?

Aften zijn blaasjes of zweertjes in de mond, met een doorsnede van drie tot vier millimeter. Het zijn grijswitte of dikke gele plekjes met een rode, ontstoken rand. Aften verschijnen aan de binnenkant van de lippen, wangen of onder de tong. Ze bezorgen een stekende pijn tijdens het eten van zuur of heet voedsel. Sommige mensen voelen een afte van te voren aankomen; ze herkennen het pijnlijke gevoel wat erbij hoort. Soms ziet het mondslijmvlies rood. Ook dit kan een teken zijn dat een afte ontstaat.

foto van aften

Hoe ontstaan aften?

Helaas is de oorzaak voor het ontstaan van aften onduidelijk. Vaak steken ze de kop op bij een verminderde lichamelijke weerstand, een slechte gebitsverzorging, bij overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen of stress. Ze kunnen ontstaan door bijten op de tong of de binnenkant van de wang of bij het eten van heet voedsel. Soms zijn aften het gevolg van een scherp randje aan een tand of kies. Aften kunnen ook het gevolg zijn van een slecht passend kunstgebit. Een misverstand is dat aften ontstaan door een vitaminetekort.


Hoe lang duurt het voordat een afte verdwijnt?

In het algemeen geldt dat hoe groter het zweertje is, hoe langer de genezing duurt. Na twee weken moet de afte zijn verdwenen.


Wat kunt u zelf doen?

Blijft u van de aften af, want het kapot maken van de blaasjes verergert de klachten. Uitbreiding van de aften kunt u voorkomen door voorzichtig te poetsen en te eten. Van sommige tandpasta's en mondspoelmiddelen wordt beweerd dat ze effectief werken tegen aften.


Wanneer moet u uw tandarts raadplegen?

Als de aften na twee weken niet verdwenen zijn of als u vaak last heeft van aften, vraag dan uw tandarts om advies. Ook als u het idee heeft dat aften ontstaan door scherpe randjes aan tanden of kiezen of een slecht zittend kunstgebit, kunt u het beste naar uw tandarts gaan.


Zijn er geneesmiddelen tegen aften?

Er is geen geneesmiddel met een gegarandeerde werking. Om de pijn enigszins te verlichten kan uw tandarts u een middel voorschrijven. Sommige mensen hebben baat bij ontsmettende mondspoelingen met chloorhexidine, een desinfecterend middel dat het aantal bacteriën in de mond vermindert. Om die reden kunnen ze een gunstige werking hebben op aften. Deze middelen versnellen de genezing echter niet. Bovendien kan het gebruik ervan pijnlijk zijn.


Zijn aften schadelijk voor de gezondheid?

Aften zijn soms uitermate pijnlijk, maar niet bedreigend voor de gezondheid. Alleen bij een combinatie van aften en hoge koorts, kan er sprake zijn van een infectieziekte. Raadpleeg dan uw tandarts.


De gebruikte afbeelding op deze pagina is afkomstig uit de brochure 'Aften: vragen en antwoorden', een gezamenlijke uitgave van de NMT en het Ivoren Kruis.