Kronen en bruggenKronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangers voor tand of kiezen. Ze benaderen zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm en functie van tanden en kiezen. Een behandeling voor een kroon of brug neemt dan ook meer tijd in beslag dan voor een gewone vulling.

Kronen

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies past over een afgeslepen tand of kies. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug.
Er zijn verschillende redenen waarom u een kroon nodig kan hebben:
1. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. Er is dan onvoldoende houvast voor een vulling.
2. Het uiterlijk kan een reden zijn voor een kroon. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.


afbelding van een kroon, een kapje over een tand Een kroon, een kapje over een tand of een kies

afbelding van een kroon over een tand Een kroon over een voortand

Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen, die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel 'dummy' genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen.
Er zijn verschillende redenen waarom u een brug nodig kunt hebben:
1. Om beter te kunnen kauwen
2. Verbetering van het uiterlijk
3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien


afbeelding van een gewone brug Een gewone brug

afbeelding van een vrij-eindigende brug Een vrij-eindigende brug

afbeelding van een etsbrug Een etsbrug

De behandeling

De behandeling van een kroon of brug verloopt in een aantal stappen. Hiervoor zult u tenminste twee keer bij uw tandarts terug moeten komen. Zo nodig wordt plaatselijk een verdoving gegeven. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer een week tijd nodig.


1. Afslijpen van tand of kies


afbeelding van het slijpen van een tand Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken.


2. Afdruk maken


afbeelding van een afdruk van de kaak Vervolgens maakt de tandarts met een afdruklepen met een rubberachtige massa een afdruk van (een gedeelte) van de kaak. In de afdruk wordt in het tandtechnisch laboratorium gips gegoten. Dit gipsmodel wordt gebruikt om uw kroon of brug te maken.


3. Beetregistratie


afbeelding van een beetregistratie Met de beetregistratie wordt bepaald hoe de tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak op elkaar passen. Daarnaast is hier voor een afdruk van de tegenovergelegen kaak noodzakelijk.


4 . Kleur bepalen


afbeelding van het bepalen van de kroon kleur Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heef deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Voor het bepalen van de kleur moet rustig de tijd worden genomen. Uw tandarts kan u hierin adviseren. Uiteindelijk beslist de tandarts samen met u en de tandtechnicus over de kleur die uw kroon of brug moet hebben.


5. Noodvoorziening


geen afbeelding Voor uw comfort en om de afgeslepen tand of kies te beschermen wordt door de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon) gemaakt. Deze dient in het gebruik enigszins te worden ontzien door er bijvoor-beeld geen harde of kleverige producten mee te eten. De tijdelijke kroon is daar meestal niet op berekend. Bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon is het verstandig om contact op te nemen met de tandarts.


6 . Vastzetten van kroon of brug


afbeelding van een vastgezet brug Bij de laatste afspraak wordt de kroon of brug gepast en in de mond vastgezet. Aan de binnenzijde van de kroon of brug wordt een snelhardend cement aange-bracht. De kroon of brug wordt vervolgens op zijn plaats geschoven en stevig aangedrukt.


Onderhoud

De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon of brug moet goed schoon gehouden worden. Vooral bij de rand van de kroon of brug kan gemakkelijk tandplak blijven zitten.


Voor meer informatie kunt u bij uw tandarts terecht.


De gebruikte afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig uit de brochure ´Kronen en bruggen´, een gezamenlijke uitgave van de NMT en het Ivoren Kruis