TandenstokersOok tussen de tanden en kiezen komt tandplak. Wanneer de ruimte tussen tanden en kiezen relatief groot is, kunt u dit verwijderen met een tandenstoker. Niet elk stukje hout of plastic is geschikt als tandenstoker. Een goede tandenstoker is van hout, driehoekig van vorm met een platte kant. Steek de tandenstoker met de platte kant aan de zijde van het tandvlees in de ruimte tussen de tanden. Als u nog nooit eerder stookte, is er kans dat u al een beginnende tandvleesontsteking heeft. Daarom kan het tandvlees het in het begin gaan bloeden. Als u regelmatig tandenstokers gebruikt, houdt het bloeden vanzelf op.

Het gebruik van tandenstokers in vijf stappen

afbeelding tandenstoker tussen duim en wijs-vinger

1. Houd de tandenstoker tussen duim en wijs-vinger halverwege dicht bij de punt vast. Maak de punt van de tandenstoker vochtig met speeksel. Het juiste formaat voorkomt het breken van de tandenstoker.afbeelding de smalle platte kant van de tandenstoker tegen het tandvlees

2. Zet de smalle platte kant van de tandenstoker tegen het tandvlees, onder het punt waar de tanden en kiezen elkaar raken, en steun met de andere vingers goed af. Breng de tandenstoker tussen de tanden en de kiezen, zoveel mogelijk loodrecht op de tandenrij.afbeeling van de tandenstoker tussen de tanden en kiezen

3. Duw de tandenstoker drie keer stevig tussen de tanden en kiezen. Vergroot het raakvlak met de tand door daarbij van richting te veranderen.afbeeling van de tandenstoker tussen de tanden en kiezen

4. Maak op deze manier alle tussenruimten waarin een tandenstoker past, schoon. Als u merkt dat u in uw tandvlees prikt kunt u de tandenstoker iets schuiner inzetten. Bij de bovenkaak schuiner van boven, bij de onderkaak schuiner van onderen.afbeeling van tandenstoker achter in de mond

5. Wanneer u de tandenstoker achter in de mond gebruikt, is het aan te bevelen de mond iets te sluiten waardoor de spanning van de wangen vermindert.De gebruikte afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig uit de brochure ´Gezonde tanden en kiezen: een kwestie van tandenstokers´, een gezamenlijke uitgave van de NMT en het Ivoren Kruis.